Výroba polystyrenu pod lupou

Proč právě tato bílá „lehká hmota vyplněná vzduchem“ získala takovou popularitu?

Pěnový polystyren (zkráceně EPS, nově AIRPOP) je „univerzální materiál“ s pestrou škálou možností využití. Jde vlastně o obalený vzduch, který tvoří 98% objemu polystyrenu. Z tohoto důvodu se polystyren v Evropě začíná označovat jako AIRPOP. Kromě stavebnictví je polystyren (AIRPOP) používán například také jako surovina pro zhotovování modelů, různých forem pro odlévání kovů a pro celou řadu jiných výrobků, mezi nimiž  zaujímají významné postavení obaly vyrobené z polystyrenu. Jejich obliba  u výrobců balených produktů pramení z vynikajících vlastností polystyrenu, jako jsou například:

výroba polystyrenu

 • odolnost proti stlačení
 • odolnost proti vlhkosti
 • pevnost a trvanlivost
 • tepelně a zvukově izolační materiál
 • nízká hmotnost, snadná manipulace
 • velká tvarová přizpůsobivost
 • hygienická a ekologická nezávadnost atd.
 • recyklovatelnost
 • cenová dostupnost.

Tyto vlastnosti umožňují zabalení, snadnou manipulaci, skladování a transport nejrůznějších průmyslových výrobků nebo potravin při zachování jejich perfektního stavu.

Výroba expandovaného polystyrenu

Společnost HITA plast je přední český výrobce polystyrenu. Výroba polystyrenu se skládá z několika na sebe navazujících kroků.

Základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je zpěňovatelný polystyren ve formě perlí, obsahujících 5–7% pentanu jako nadouvadla.

1. Tyto perle se vyrábějí suspenzní polymerací monomeru styrenu a jsou dodávány výrobcům pěnového polystyrenu v několika frakcích od 0,3 do 2,8 mm v závislosti na konkrétní aplikaci. Výroba pěnového polystyrenu probíhá ve třech stupních: předpěnění, meziuskladnění a výroba tvarovek nebo bloků.

2. Zpěňovatelný polystyren se předpěňuje působením syté vodní páry v předpěňovačích. Během tohoto procesu zvětší perle svůj objem na dvaceti až padesáti násobek původního objemu a uvnitř každé perle vznikne buněčná struktura. Výsledná sypná hmotnost je dána teplotou páry a dobou jejího působení na perle.

3. Proces meziuskladnění probíhá v provzdušňovaných silech. Ve vypěněných perlích se během chlazení vytvoří podtlak, způsobující vysokou citlivost perlí na mechanické poškození. Difusí vzduchu do buněk perlí se podtlak vyrovnává, perle získávají větší mechanickou pružnost a zlepšuje se jejich další zpracovatelnost. Předpěněné a vyzrálé perle mohou být různými způsoby zpracovány na konečné výrobky.

4. Nejčastěji používaný postup zpracování je výroba bloků a řezání na desky nebo obalů ve formě tvarovek. Dutina formy v požadovaném tvaru s parními tryskami ve stěnách se zcela vyplní předpěněnými perlemi a vystaví se opět působení syté vodní páry. Perle změknou a působením pentanu a vzduchu v buňkách dále expandují. V uzavřeném prostoru formy se vzájemně  nataví a dojde k jejich spojení do  kompaktního  tvaru. Po relativně krátké době a ochlazení jsou výlisky  vyjmuty z formy a uskladněny před dalším zpracováním-zabalením.

 • Tvarovky z EPS

  Tvarovky z EPS

  Jednou z nejčastějších aplikací EPS jsou ochranné obaly – tvarovky.

 • Termoboxy

  Termoboxy

  Boxy z EPS slouží jako vložky do termoboxů. Pomáhají tak udržet obsah ve stálé teplotě – chladu či teple.

 • Řezaný polystyren

  Řezaný polystyren

  Vyrábíme i složité tvary výrobků a obalů.

 • Ochrana rohů

  Ochrana rohů

  Standardní výrobek sloužící k ochraně rohů.

 • Neexpandovaný polystyren

  Neexpandovaný polystyren

  Polystyren před napěněním. Průměr „zrnka“ je 0,3 – 2,8 mm.

 • Expedice výrobků

  Expedice výrobků

  V případě potřeby jsou výrobky distribuovány zákazníkům v rámci servisu Just In Time.

 • Sila s napěněným polystyrenem

  Sila s napěněným polystyrenem

  Napěněný polystyren je skladován v silech odkud je nasáván do lisů.

 • Lisovna

  Lisovna

  Výroba disponuje moderní technologií.

 • Pohled do lisu

  Pohled do lisu

  Jedna forma většinou obsahuje několik kusů výrobků, které mohou mít i různý tvar.

 • Sklad výrobků

  Sklad výrobků

  Vzhledem k vysoké spotřebě našich zákazníků je nutné mít dostatečné skladové zásoby.

 • Box z EPS

  Box z EPS

  Standardní výrobek sloužící jako ochranný obal nebo jako vložka do termoboxů.